Книги Некнижни издания Краезнание Библиография
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Уважаеми читатели,
От 1 декември 2015 г. Регионална библиотека "Петър Стъпов" въвежда нова технология за обслужване на потребители.
Част от услугите на библиотеката ще могат да се използват през Интернет!
За достъп до онлайн услугите „Моята библиотека” е необходимо потребителско име и парола.
Те могат да бъдат получени на място в отдел Регистрация и обслужване на библиотеката.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция. Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).