Общ преглед
Базово търсене
Резултати от търсенето
Регистрация
Моята библиотека

Общ преглед

Търсенето в електронните каталози става по всяка дума от библиографското описание: автор/и, заглавие, година на издаване, издателства, и т.н.

 

 • Ако не укажете предварително къде да се търси даден термин, Вие ще получите като резултат всички документи, в които се среща той, независимо от мястото му в библиографското описание: в автор/и, заглавие, издателства и други полета. Това е удобен начин за изчерпателно търсене по тема. Резултатът от търсенето вероятно ще съдържа значителен процент информационен шум, но ще можете да бъдете сигурни, че не сте пропуснали документи, които са важни за Вас. Можете да доуточните Вашето търсене в момента, в който прецените, че получените резултати са твърде обемни за Вас (вторичен подбор по автор, година на издаване и други специфични търсения).
 • Ако желаете да "отсеете" термини, които не са важни за Вас (например, търсите термин само заглавие, а от останалите полета терминът дава информационен шум; търсите документи за дадено лице, а не като автор или съавтор), изберете в кое поле желаете да се среща търсеният термин. Това е удобен начин на търсене на точни определени заглавия, без да се налага да изчитате редица книги, в които търсените термини се срещат в анотации, рубрики и други полета, които не са важни за Вас в дадения случай.
 • Ако желаете да направите търсене по точно заглавие, но в същото време и с точно определен автор (при повтарящи се заглавия от различни автори), можете да конкретизирате две полета: заглавие и автор.
 • В електронния каталог можете да ползвате и т.нар. контекстно търсене. При получаване на резултат от търсене кликнете върху името на автора (името е подчертано). Резултатът от търсенето ще стане друг: ще видите само заглавията, в които това лице има авторство, без да правите допълнително търсене. Контекстно търсене може да използвате и за търсене по заглавие, предметна рубрика, УДК.
Базово търсене

Правила и съвети за търсене:

Поле за търсене означава всеки елемент, по който може да се търси (автор, заглавие, година, издателство и т.н.). Ако изберете стойност на поле "Всички", това означава, че търсите определената дума (фраза) във всички полета. Произволни допълнителни полета от библиографското описание могат да бъдат добавяни към списъка.

Можете да търсите в конкретно поле, в комбинация от полета или във всички полета на библиографското описание. Най-лесният начин за търсене е да попълните една или повече думи в поле Заявка за търсене. Не е необходимо да поставяте разделителни знаци, запетаи точки или други разделители. Записвайте САМО думите. При натискане на бутон Tърсене или при натискане на клавиш Enter системата извежда описанията, в които са намерени ВСИЧКИ ДУМИ ИЛИ ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ (които започват с тази дума) независимо в кое поле от описанията. Ако искате да търсите в конкретно поле (примерно в Поле Издателство) , тогава попълнете думите в поле Заявка за търсене, а от менюто Търси в поле изберете Издателство.При натискане на бутон Tърсене или при натискане на клавиш Enter системата извежда всички описания, в които в поле Издателство са намерени ВСИЧКИ ДУМИ ИЛИ ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ от Заявка за търсене.

Ако търсите в комбинация от НЯКОЛКО РАЗЛИЧНИ полета, е необходимо да попълните условия за търсене за всяко поле, да изберете полето, в което да се търси и да изберете булев оператор между тях (И, ИЛИ, БЕЗ). По подразбиране е И.

Флаг "Пълно съвпадение" по подразбиране не е селектиран, което означава, че търсите всички думи, които сте въвели в произволен ред, както и техните производни, т.е. ако търсите Екология - резултатите ще съдържат Екология, Екологията. Ако въведете Еко - резултатите ще съдържат Екология, Екологията, Екологични, Екологичните. Ако селектирате флаг "Пълно съвпадение" и в поле Заглавие, напишете История на България, ограничавате търсенето на книги с точно това заглавие. Ако не селектирате флага за пълно съвпадение ще получите като резултат всички книги, които съдържат в заглавието си думите история и България.

Примери:

Техники на търсене:

Търсене във всички полета на описанието: Въведете дума за търсене в поле Заявка за търсене , в падащото меню Търси в поле оставете "Всички" и натиснете бутон "Търсене" или клавиш Enter.

Заявка за търсене: История, Търси в поле: Всички
Резултатът ще съдържа книги, в ОПИСАНИЕТО на които се среща думата "история" или думи ЗАПОЧВАЩИ с "история" - примерно историяТА.

Заявка за търсене: История, Търси в поле: Заглавие
Резултатът ще съдържа само книги, в ЗАГЛАВИЕТО на които се среща думата "история" или думи ЗАПОЧВАЩИ с "история" - примерно историяТА.

Можем да въведем и повече от една дума. Изписваме достатъчно думи, за да ограничим извадката:
Заявка за търсене: иван вазов игото, Търси в поле: Всички
Натискаме бутон Tърсене или клавиш Enter. Поредността на думите няма значение. В този случай в резултата ще има описания, в които фигурират думите Иван Вазов и игото. Това може да бъдат описания на романа Под Игото на Иван Вазов, но може да са описания на критична литература, където тези думи фигурират в заглавието.

Комбинирано търсене по две или три полета: При това търсене може да комбинирате търсене в две или три полета посредством булеви оператори. Попълнете първото условие, след което натиснете бутон "Доуточни", за да отворите нов блок за следващото условие. Изберете булев оператор (И, ИЛИ, БЕЗ) след което поълнете следващото условие за търсене. След като попълните всички условия натиснете бутон "Търсене".

Заявка за търсене: Иван Вазов, Търси в поле: Автор
След това натискаме бутон Доуточни. Появява се нов блок за попълване на условия. Избераме в първото поле И, след което попълваме условията за поле Заглавие:
Заявка за търсене: Под игото, Търси в поле: Заглавие
Натискаме бутон Tърсене или клавиш Enter. В този случай резултатът ще съдържа само описания на книги с Автор Иван Вазов И заглавие Под Игото.

Не сте сигурни в изписването на заглавието на някоя книга. Възможно е търсене по всяка дума от заглавието, независимо от нейното място.
Заявка за търсене:Математика Учебник, Търси в поле: Заглавие
Резултатът ще съдържа книги със заглавия като: Учебник по математика, Задачи от учебника по математика за 3-ти клас и т.н. Комбинирано търсене в различни полета
Заявка за търсене: Учебник математика, Търси в поле: Заглавие

Оператор: И

Заявка за търсене: Хемус, Търси в поле: Издателство
Резултатът ще съдържа книги от издателство Хемус със заглавия като: Решения от учебника по математика за 7-ми клас .Резултати от търсенето

В горната част на екрана с резултатите се намира лентата за повторно търсене. Полетата в нея имат същия смисъл като тези в Базовото търсене със следните уточнения:
- Заявка за търсене - съдържа списък с последните заявки за търсене ИЛИ поле за нова заявка (вж. бутон Ново търсене/Старо търсене)
- бутон "Доуточни" - създава до две нови полета за свързване със Заявката за търсене
- бутон "Нова заявка"/"Стара заявка" - променя типа на Заявката за търсене между списък със стари заявки и нова заявка за търсене

Ако бъдат открити резултати от търсенето, за всеки резултат се извежда следната информация:
- лента с възможности за използване на резултата, която съдържа:
 • бутон "Детайли" - води към страница с допълнителна информация за записа - класификационни индекси, предметни рубрики, анотации и забележки
 • бутон "Добави в кошницата" - добавя записа в кошницата, от където може записът да бъде резервиран или да се подаде заявка за услуга (напр. печат, сканиране, и т.н.)
 • бутон "Добави в списък" - добавя записа в списъка, определен от падащото меню вдясно от него. Падащото меню съдържа списъците, създадени от Моята библиотека -> Моите списъци
 • "Свободни екземпляри" - показва броя незаети екземпляри за дадения резултат
- картинка за резултата - в случай че има обложка за дадения резултат, се изобразява тя, в противен случай се изобразява обобщаваща картинка за типа на резултата
- описание на резултата - показва се библиографско описание на обекта, описанието зависи от избрания Формат на извеждане. Определени линкове в описанието дават възможност за контекстно търсене - търси се за стойността на натиснатия линк (например, ако авторът в описанието е линк, при натискането му ще се търси за всички записи с този автор)

Когато резултатите не се побират на една страница, ще бъдат изобразени ленти със страниците над и под резултатите. В случай че страниците са много, в полето, показващо текущата страница, може да бъде написан номерът на желаната страница и при натискането на Enter ще се покажат резултатите от написаната страница.Регистрация

Каталогът на библиотеката може да се ползва от регистрирани и нерегистрирани (анонимни) потребители. Само регистрираните потребители имат достъп до услугите от Моята библиотека и пълните дигитални копия на изданията в библиотеката.Моята библиотека

Необходимо е да сте се регистрирали като читател и да имате потребителско име и парола за on-Line достъп.

Услуги, които можете да ползвате след регистрация:
 • Да коментирате книги.
 • Да промените профила си.
 • Да видите читателския си картон.
 • Да видите всички ваши заявки за запазване на книги.
 • Да правите собствени виртуални списъци с книги по дадени теми. Можете да си водите лични записки в списъците. Използвайте тази възможност за личен Читателски дневник.